Abonnementsbetingelser

Abonnementsbetingelser for 123kort.dk

Opdateret December 2018

Disse abonnementsbetingelser gælder for alle personer der opretter og/eller anvender abonnementet (herefter Kunden). Aftalen om abonnement indgås mellem Kunden og 123kort.dk / Agency ApS, CVR nr. 25845323 (herefter 123kort.dk).

Anvendelse og begrænsninger
Abonnementet giver adgang til et passwordbeskyttet område på hjemmesiden www.123kort.dk, hvor Kunden har mulighed for at oprette en adressebog, kalender, postkort med egne billeder m.v.

Der ydes ingen returret på abonnementet, da det er en serviceydelse som bliver leveret. Abonnementet kan oprettes af privatpersoner og må således ikke anvendes i kommerciel sammenhæng, herunder videresalg eller distribution til tredjepart.

Abonnementet er personlig, og Kunden må ikke udlevere og/eller dele sin adgangskode med andre personer.

Kunden er selv ansvarlig for alt materiale, som kunden uploader eller indtaster på hjemmesiden, herunder billeder, postkort beskeder og oplysninger i adressebogen og kalenderen. Kunden skal selv sørge for sikkerhedskopiering af materialet til eget brug.

Betaling
Ved oprettelse af abonnementet tilmelder Kunden sit betalingskort. Abonnementsprisen opkræves forud for den valgte abonnementsperiode. Ved abonnementsperiodens udløb fornyes abonnementet automatisk for en tilsvarende periode, og abonnementsprisen trækkes fra Kundens betalingskort.

Kunden vil få adgang til at se kvitteringer for hver betaling via sit passwordbeskyttede kontrolpanel på www.123kort.dk.

Kunden kan til enhver tid skifte betalingskort, der er tilknyttet abonnementet, ved at gennemføre en ny betalingstransaktion via sit kontrolpanel og indtaste et nyt kortnummer.

123kort.dk benytter en underleverandør tli håndtering af betalingstransaktioner (Stripe), som er godkendt af PBS. Kundens kortinformationer gemmes ikke hos 123kort.dk, men hos underleverandøren.

Såfremt en betalingstransaktion bliver afvist, er 123kort.dk berettiget til at lukke eller begrænse Kundens adgang til abonnementet indtil betalingsforholdet er bragt i orden. Abonnementet forbliver bindende uafhængigt af Kundens betalingsstatus.

Opsigelse
Abonnementet kan når som helst opsiges af Kunden. Opsigelsen vil gælde fra udløbet af indeværende abonnementsperiode. Opsigelsen kan ske via siden Kontostatus på 123kort.dk. Evt. forudbetalt abonnementsperiode refunderes ikke.

Misligholder Kunden sit abonnement, er 123kort.dk berettiget til at lukke det uden forudgående varsel.

Ændringer
123kort.dk kan ændre abonnementsbetingelserne, priser og produkter med en varsel på 30 dage. Alle ændringer offentliggøres på www.123kort.dk og sendes til Kundens email adresse, såfremt der er tale om en forringelse af Kundens vilkår. Kunden har ansvaret for til enhver tid at holde sig underrettet om de gældende abonnementsbetingelser.